66 77 21 878 inoxcatsl@gmail.com

Departament tècnic:

Des del departament tècnic, INOXCAT,S.L ofereix assessorament i idees per a que els nostres clients puguien realitzar els dienys de les seves feines, elaborant plànolsiy desenvolupant-los segons es vegin les necessitats en cada cas, per a minimitzar sempre els possibles errors que puguin surgir abans de la seva fabricació.

 

Departament taller:

El departament de fabricació, abans d’elaborar els seus projectes, verificarà plànols i revisarà els materials i la seva qualitat a utilizar perquè sadeqüin al màxim en el procés de la seva realització.

 

Departament  montatge:

Aquest departament intentarà ajustar-se en els seus montatges acotant i estudiant els problemes típics i clàssics de l’obra, de manera que es treballi organitzadament, amb pulcritud a la zona de montatge, verificant els riscos previs as seu inici i deixant tot perfectament al seu gust.

 

La unió d’aquests tres departaments en continu contacte fa que la feina realitzada es fagi en el menor temps possible i amb un major grau de perfecció.